Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
affia
19:27
5993 e427 500
No Janet
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viatickimicki tickimicki
affia
19:26
3816 4f7b
affia
19:25
affia
19:23
3297 b404
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaSanthe Santhe
affia
19:23
5507 e35f
Reposted fromtgs tgs viaSanthe Santhe
affia
19:23
5126 19d3
Reposted fromzciach zciach viakaesekuchen kaesekuchen
affia
19:31
4225 bbcf 500
Reposted fromkaiee kaiee viasmoke11 smoke11
affia
19:31
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaarcen arcen
affia
19:30
4491 9aed 500
Reposted fromtfu tfu viasmoke11 smoke11
affia
19:28
7152 b350 500
Reposted fromtfu tfu viaimposter imposter
affia
19:28
Reposted fromFlau Flau viaLaColie LaColie
affia
19:27
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viacocciuella cocciuella
affia
19:27
0686 d277 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaTamahl Tamahl
affia
19:27
3591 f2f8 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasmoke11 smoke11
affia
19:26
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianami nami
affia
19:25

them-days-was-olden-as-fuck:

The spread of the black death.

gaysexagainstawall:.

Poland

sarahvonkrolock:

Poland, tell us your secret

unseilie:

Poland is the old new Madagascar.  

volpesvolpes:

If I remember correctly, Poland’s secret is that the jews where being blamed all over europe (as usual) as scapegoats for the black plague. Poland was the only place that accepted Jewish refugees, so pretty much all of them moved there. 

Now, one of the major causes of getting the plague was poor hygiene. This proved very effective for the plague because everyone threw their poop into the streets because there were no sewers, and literally no one bathed because it was against their religion. Unless they were jewish, who actually bathed relatively often. When all the jews moved to Poland, they brought bathing with them, and so the plague had little effect there.

Milan survived by quarantining its city and burning down the house of anyone showing early symptoms, with the entire family inside it. 


the-sonic-screw:

Poland: “Hey, feeling a bit down? Have a quick wash! There, you see? All better”

Milan:Aw, feeling a bit sick are we? BURN MOTHERFUCKER, BURN!!!!!
Reposted fromapatia apatia viaimposter imposter
19:24
7227 6284 500

notebelow:

fretful-ferret:

heyholden:

November 1st

December 1st


The rest of the year:

19:24
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaszydera szydera
13:56
affia
13:56
Reposted fromgruetze gruetze viakaesekuchen kaesekuchen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl